Jobcoaching

Jobcoaching

Jobcoaching is het methodisch begeleiden van cliënten naar betaald of onbetaald werk, om vervolgens vaardigheden “on the job” aan te leren. Het is de bedoeling dat kandidaten op deze manier de noodzakelijke competenties, om het werk uit te voeren, spelenderwijs aanleren en hierdoor kunnen doorgroeien in hun werk of het werk kunnen behouden.

Begeleidingsplan

De jobcoach stelt samen met de kandidaat een begeleidingsplan op. Hierin staan de duur, de intensiteit, de inhoud van de begeleiding en de te bereiken doelen beschreven. In het plan staat ook wat het takenpakket van de kandidaat is, welke extra ondersteuning op het werk nodig is, hoe de problemen gesignaleerd kunnen worden en welke sociale vaardigheden de kandidaat gaat aanleren. Daarna heeft de coach eens in de week een gesprek met de kandidaat.

Wilt u graag meer informatie over jobcoaching? Neem dan contact met ons op.