Werkfit

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet is bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Om uit te zoeken wat je wil en kan, hebben wij het Werkfit programma ontwikkeld.

Hoe werkt het?

Aan de hand van een intakegesprek worden modules bepaald die je zal volgen. Met deze trainingsmodules leer  je om je vaardigheden te vergroten. Hiermee worden je kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
Het programma bestaat uit verschillende modules, elk gericht op een andere vaardigheid.

Module 1 : Werkfit

In deze module wordt geoefend met vaardigheden die te maken hebben met Werkfit zijn. Hieronder wordt o.a. verstaan: mobiliteit en conditie, uithoudingsvermogen/ draagkracht, concentratie overzicht en grip hebben in de persoonlijke sfeer en op de werksituatie.

Module 2 : Sociale Vaardigheden

In deze module wordt aandacht gegeven aan assertiviteit, conflicthantering, omgaan met agressie etc.

Module 3 : Taalvaardigheden

Hier wordt aandacht gegeven aan spreken, lezen, luisteren en schrijven in het Nederlands.

Module 4 : Oriëntatie op Werk

In deze module worden competentie en vaardigheden in kaart gebracht. Hiermee krijgt de deelnemer inzicht in zichzelf en zijn of haar competenties.

Module 5 : Computervaardigheden

Deze module vormt het startpunt voor computer- en internetgebruik. Na deze module kan de deelnemer zelfstandig met een computer werken.

Module 6 : Werknemersvaardigheden

In deze module doen kandidaten basiskennis op over rechten en plichten. Daarnaast wordt geleerd om op de juiste manier vragen te stellen, basisregels over ziekte en verzuim, initiatief tonen en houding en gedrag.

Module 7 : Zelfredzaamheid

In deze module leren wij de kandidaat om te werken uit eigen kracht en zo min mogelijk afhankelijk te zijn van hulpverlening.