Speciaal onderwijs

Loopbaanondersteuning voor leerlingen van het speciaal onderwijs

Stichting Baantraject Care werkt samen met (SVO) scholen en praktijkscholen. In overleg met de school en de gemeente wordt onderzocht welke hulpvragen er bij de leerling en ouders aanwezig zijn. Vervolgens wordt er een traject op maat aangeboden: ambulante begeleiding. Het doel is om een warme overdracht naar een vervolgplek te realiseren door samen met ouders en leerling de juiste loopbaankeuzes te maken die passen bij de mogelijkheden.
Stichting Baantraject Care richt zich met name in de begeleiding van de overstap van het speciaal onderwijs naar regulier onderwijs en/of richting arbeidsmarkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het kiezen van een vervolgopleiding, het ondersteunen op (toekomstige) stages, het maken van keuzes op het gebied van werk en, als dat aan de orde is, arbeidsmatige activering om op een passend tempo werknemersvaardigheden aan te leren. Uiteindelijk kan ook ondersteuning op het werk in de vorm van jobcoaching worden geboden.

Baantraject Care onderscheidt zich door gedurende lange tijd bij een leerling en het gezin betrokken te zijn en zo samen alle fasen te doorlopen: school, vervolgopleiding en uiteindelijk een passende werkplek of arbeidsmatige activering. Op deze manier ontstaat ook een goede vertrouwensband met de leerling en ouders. Wij beschikken over een brede kennis van vervolgscholing en de arbeidsmarkt. De persoonlijk begeleider heeft niet alleen oog voor de leerling, maar ook voor het netwerk c.q. gezin waaruit de leerling komt. Wij adviseren bij het maken van de juiste keuzes ook op het gebied van sociale zekerheid.

Kortom: wij bieden een begeleider die ondersteunt door te zorgen dat de juiste stappen worden gezet, passend bij de belastbaarheid. Of het nu op een nieuwe (reguliere) school is of richting werk, het doel is de krachten en kwaliteiten van de leerling zo goed mogelijk te benutten.